Workshop 1.1
Ziekteverzuimbeleid

Verzuim is een complex probleem en voor werkgevers is een effectief verzuimbeleid topprioriteit!

Eén op de 3 werknemers ervaart een hoge spanning op het werk en in hun privé-leven. Dit gaat met allerlei klachten gepaard. Die klachten kunnen zeer ingrijpend zijn en gaan dan vaak met veel angst en woede gepaard.

Op het werk ziet men dan vaak minder motivatie en de relaties zijn vaak gespannen. Mensen leven onder de aanhoudende dreiging dat ze de situatie niet meer onder controle hebben.  Dat geeft dan vaak aanleiding tot langdurig ziekteverzuim of men is wel aanwezig op het werk maar men presteert niet (naar behoren). 

Uw resultaten na het volgen van deze workshop: 

 • U  heeft beter inzicht in het 'stress model' en  psychische problematiek.
 • U kent de vroege signalen van stress.
 • U beschikt over praktische tips over hoe u tijdig  uitval kan voorkomen.
 • U weet wat u als werkgever kan beïnvloeden. 
 • En u kent de noodzakelijke randvoorwaarden hiervan.

  Trainer: Rik Menting

Leestip:  Ziekteverzuimbeleid, dit moet de preventiemedewerker weten

   
Workshop 1.2
Adviseren mét de onderstroom

Veel adviseurs in het werkveld van arbo en veiligheid werken vanuit de inhoud van hun vak. Een organisatie bestaat echter uit een levend netwerk van relaties waarin een boven- én onderstroom aanwezig zijn. Alleen inhoudelijk adviseren is niet genoeg om mensen, “de organisatie”,  bewust(er) te maken. Jij bent als persoon de “drager” van de boodschap en daarmee bepalend voor de effectiviteit hiervan.  

Deze workshop gaat over jouw kracht in het ontwikkelen van een professionele relatie vanuit jouw plek/taak als arbo-adviseur. In deze workshop gaat u ontdekken hoe u de verbinding aangaat met anderen. U leert wat u te doen staat om in het contact sterk te blijven en tot uw recht te komen.  

We werken in de workshop op het snijvlak tussen het persoonlijke en de professionele context. Dit doen we met behulp van (organisatie)opstellingen. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Transactionele Analyse 
 • Werken met het verhaal dat er al is 
 • Adviseren met hoofd, hart en intuitie 
 • Opstellingen en inzichten 
 • Contracteren & adviseren 
 • Overdracht en tegenoverdracht bij adviseren 
 • De ander als spiegel en ontwikkelpunt voor uwzelf 
 • Wat u er persoonlijk en professioneel uit kunt halen 
 • Werken naar meer persoonlijke kracht en begrenzing 
 • Heldere kijk op u professionele taak 

Trainer: Peter Henneveld

Tip: Arbo-adviseur, pas op voor deze valkuilen

   
Workshop 1.3
Het beste uit jezelf!

Onze talenten reiken veel verder dan we ons kunnen voorstellen en we hebben een ongekende hoeveelheid potentieel. Toch zijn er maar weinigen die dit talent en potentieel ten volle benutten.
Een coach kan hierbij een belangrijke rol spelen en u helpen uw talenten en potentieel te ontwikkelen, uw belemmeringen te doorbreken en uw mogelijkheden te vergroten.

In deze workshop gaan we inventariseren en aan de slag, met wat een coach moet kunnen om dat te bewerkstelligen!

Trainer: Marc Korse

Leestip: Hoe krijg je mensen in de leerstand?

   
Workshop 1.4
Ken uw risico’s

Effectief risicomanagement vereist dat u uw bedrijfsprocessen, en de daarmee verbonden gevaren, risico’s en effectiviteit van de maatregelen, kent. U moet dus een systematische risicoanalyse uitvoeren. Veel bedrijven laten dit door een externe deskundige doen met als nadeel dat de focus veelal op persoonlijke veiligheid ligt, en dat de expertise van de eigen medewerkers en deskundigen onvoldoende wordt meegenomen.

In deze workshop gaan we in op de oorzaken van ongevallen en werken we met de BowTie methodiek: een eenvoudige maar zeer effectieve en toegankelijke methode om persoonlijke en procesrisico’s, en de maatregelen te inventariseren en te beoordelen.

Trainer: Jan Pranger

Leestip: BowTie geeft snel inzicht in risico’s en oplossingen
   
Workshop 1.5
Meer invloed als u spreekt over veiligheid - PowerPoint Intelligentie

Veel professionals hebben nooit echt geleerd hoe ze een succesvolle presentatie kunnen geven met PowerPoint. Dan is het ook niet zo vreemd dat veel presentaties als saai worden ervaren door de toehoorders en dus geen effect hebben.

Dit kan anders!

In deze workshop wordt stapsgewijs getoond hoe elke deelnemer betere presentaties kan maken. Frowa begint met de presentatie ‘PowerPoint Intelligentie’. Hierin laat ze zien wat wel en wat niet werkt als u gedrag wilt beïnvloeden. Zij vertelt hoe je ruimte creëert voor contact met de toehoorders en je meer bereikt als je spreekt.
 

Uw resultaten na het volgen van deze workshop: 

 • U bereikt meer als u spreekt en de essentie van uw boodschap helder is.
 • Het betrekken en activeren van het publiek lukt beter dan ooit tevoren.
 • Uw publiek luistert met meer aandacht omdat u weet hoe u dia’s breinvriendelijk maakt.
 • U kunt gedrag eenvoudiger beïnvloeden door het geven van een presentatie.

Tip: Neem uw laptop en een eigen presentatie over veiligheid mee! U gaat concreet aan de slag met het verbeteren van uw eigen presentatie. U kunt deze de volgende dag succesvol en met aandacht van toehoorders presenteren.

Trainer: Frowa Schuitemaker

Leestip: Zo zorgt u dat mensen luisteren

Grondslag
De rode draad van Frowa haar boodschap is het model ‘PowerPoint Intelligentie’ dat zij ontwikkeld heeft.