Workshop 2.1
Werkdrukmanagement en werkplezier

In deze workshop ervaart u in het eerste deel 5 strategieën om vanuit uw rol werkdruk effectief om te buigen naar werkplezier. De 5 strategieën bieden goede tools om mee aan de slag te gaan.

In deel 2 van de workshop staat succesvol benaderen van leidinggevenden om met werkdruk aan de slag te gaan centraal. In deze workshop gaat u aan de slag en is veel ruimte voor interactie. Zo gaan we met plezier aan werkplezier werken.

Trainer: Huub Pennock

Leestip: Zo gaat u van werkdruk naar werkplezier

   
Workshop 2.2
Arbo Analytics: een data-gedreven kijk op gezonder werken

Arbo Analytics is een van de toepassingsgebieden van HR Analytics, een zich snel ontwikkelend thema binnen HRM. Belangrijk hierbij is dat u start vanuit een business vraag.

Binnen het Arbo-domein heeft gezondheidsonderzoek en risico-evaluaties altijd al een prominente plek gehad. Met de toenemende interesse in evidence-based, of data-driven benaderingen van personeelsbeslissingen worden steeds meer diverse soorten data met elkaar in verband gebracht.

De traditie van gedegen Arbo-onderzoek kan een belangrijke impuls geven aan de verdere toepassingen van HR Analytics. In deze workshop besteedt u volop aandacht aan de praktische toepassingen hiervan binnen het Arbo-domein.

Trainer: Luc Dorenbosch

Leestip: Bouwen aan ideeën? Maak een mindmap!

   
Workshop 2.3
De praktijk van de zelfinspectie gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De Arbowetgeving kent verschillende verplichtingen om het risico op gezondheidsklachten te verkleinen. Om na te gaan of u hier als bedrijf aan voldoet heeft de inspectie SZW een digitaal hulpmiddel: de zelfinspectie. 

In deze workshop gaan we in op gevaarlijke stoffen, de zelfinspectie en praktische tools voor het uitvoeren van de inventarisatie verplichtingen. Aan de hand van voorbeelden en echte werksituaties wordt geoefend in het doorlopen van de zelfinspectie. 

   
Workshop 2.4
Professioneel communiceren 

Communiceren doen we de hele dag en is een voorwaarde om elkaar te begrijpen. Juist als het gaat om veilig en gezond werken is het belangrijk dat er geen misverstanden bestaan. Meestal begrijpen we elkaar en reageren we effectief op elkaar. Maar er zijn ook situaties waarin de communicatie moeizaam verloopt. Dat u iemand niet goed begrijpt, of andersom. Dat u anders overkomt dan u bedoelt of dat het ineens ergens anders over gaat dan u wilt. 
 
In deze workshop leert u:  

  • De vier spelregels voor de zakelijke mondelinge communicatie 
  • Het belang van lichaamstaal en intonatie 
  • Stellig en neutraal taalgebruik
  • Uw doel te bepalen in een gesprek
  • Structuur aan te brengen in een gesprek
  • LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Door actiever te luisteren en de juiste vragen te stellen meer grip te krijgen op uw gesprekken 
   
Workshop 2.5
Positieve psychologie, voor een duurzaam resultaat bij mentale klachten op de werkvloer

U heeft een belangrijke rol in het coachen van medewerkers met psychische klachten, en adviseert daarin verschillende stakeholders.
Uw doel is een duurzaam resultaat en een mentaal fitte medewerker.

Hoe benadert u uw verschillende gesprekspartners met een mix van vertrouwen, veiligheid én een ‘no nonsens’ aanpak?

Duik in de behoeftes en belangen van alle partijen, en leer hoe u de positieve psychologie inzet voor een duurzaam resultaat.

Trainer: Francien Bazelier

Leestip: Mentale veerkracht trainen doe je zo